Bidang Keberhasilan Strategik 6

Prasarana dan Persekitaran Ilmu Yang Kondusif

UKM mempunyai prasarana, persekitaran dan sistem perkhidmatan yang berkesan sebagai pemangkin kepada aktiviti pendidikan, penyelidikan dan khidmat yang cemerlang.

 

Construction of the New building:  Akademia Siber Teknopolis